Kalendarz historyczny – męczeńska śmierć św. Stanisława

935 lat temu, 11 kwietnia 1079 r. biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa został zabity z rozkazu króla Bolesława Śmiałego.

Męczeństwo św. Stanisława (drzeworyt ze zbiorów Muzeum Solca).

Stanisław ze Szczepanowa został kanonizowany w 1253 r. Jest patronem soleckiej parafii farnej a także całego miasta.

Solecka pieczęć miejska z popiersiem św. Stanisława z 1792 r.