Kalendarz historyczny – męczeńska śmierć św. Stanisława

936 lat temu, 11 kwietnia 1079 r. biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa został zabity z rozkazu króla Bolesława Śmiałego.

Święty Stanisław jest uwieczniony m.in. w herbie Solca Kujawskiego.

Stanisław ze Szczepanowa został kanonizowany w 1253 r. Jest patronem soleckiej parafii farnej a także całego miasta.