Kalendarz historyczny – 75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

75 lat temu, 27 września 1939 r., w obleganej przez Niemców Warszawie, powstała na rozkaz gen. Juliusza Rómmla organizacja konspiracyjna – Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Wydarzenie to przyjmuje się z symboliczny początek Polskiego Państwa Podziemnego.