Finał konkursu „Moja Mała Ojczyzna”

W piątek 29. maja br. w siedzibie Muzeum odbył się finał drugiej edycji konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna” skierowanego do uczniów klas trzecich soleckich szkół podstawowych:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
  • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację

Zasadniczym celem konkursu było rozwijanie i pielęgnowanie zainteresowań lokalno-historycznych, rozbudzanie poczucia tożsamości ze swoją „Małą Ojczyzną” oraz kształtowanie postawy obywatelskiej.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się jedenaścioro uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów na pierwszym, szkolonym etapie zmagań. Zadaniem uczestników konkursu na obu szczeblach rywalizacji było poprawne wykonanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące naszej „Małej” i „Dużej” Ojczyzny.


Laureatami drugiej edycji międzyszkolnego konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna” zostali:

I miejsce: Aleksander Dudziak (SP nr 4)
II miejsce: Inez Przybyszewska (SP nr 4)
III miejsce ex aequo:
Oleg Hlebionek (SP nr 1), Kamil Rutkowski (SP nr 1)

W piątek 05. czerwca br. odbyło się wręczenie nagród dwóm zdobywcom trzeciego miejsca konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna”.

Oleg Hlebionek oraz Kamil Rutkowski reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 w Solcu Kujawskim przybyli do Muzeum Solca w towarzystwie p. Alicji Estkowskiej oraz klasy III B. Zanim laureaci odebrali należne im nagrody, wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Wyposażenie żołnierza polskiego z września 1939 roku”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.