Finał V edycji konkursu historycznego pt. „Moja Mała Ojczyzna”

W dniu 11.05.2018 r. w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła odbył się finał V. edycji konkursu historycznego pt. „Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Do Muzeum zaproszono piętnaścioro uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas etapu szkolnego.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody z rąk Dyrektora Muzeum Rafała Kubiaka, podczas otwarcia wystawy czasowej pt. „Szkoły ponadpodstawowe Solca Kujawskiego”, które odbędzie się 23 maja br. o godz. 17:00.

Finaliści wraz ze szkolnymi koordynatorkami.