Finał konkursu „Moja Mała Ojczyzna”

W poniedziałek 12. maja br. w siedzibie Muzeum odbył się finał pierwszej edycji konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna” skierowanego do uczniów klas trzecich soleckich szkół podstawowych:

  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
  • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację

Zasadniczym celem konkursu było rozwijanie i pielęgnowanie zainteresowań lokalno-historycznych, rozbudzanie poczucia tożsamości ze swoją „Małą Ojczyzną” oraz kształtowanie postawy obywatelskiej.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się trzynaścioro uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów na pierwszym, szkolonym etapie zmagań. Zadaniem uczestników konkursu na obu szczeblach rywalizacji było poprawne wykonanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące naszej „Małej” i „Dużej” Ojczyzny.

Laureatami pierwszej edycji międzyszkolnego konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna” zostali:

I miejsce: Hanna Bogłowska (SP nr 1)

II miejsce: Karol Kliszewski (SP nr 1)

III miejsce ex aequo:

Aleksandra Gliwińska (SP nr 1), Antoni Sroka (SP nr 4)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.