2020 09 18 Uroczystość przekazania obrazu przedstawiającego bł. Czesława Jóźwiaka

Dnia 18 września br. w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła odbyła się uroczystość przekazania obrazu przedstawiającego bł. Czesława Jóźwiaka.

Wydarzenie miało miejsce dzięki hojności fundatora obrazu Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się burmistrz Solca Kujawskiego – p. Teresa Substyk, przewodniczący Rady Miejskiej – p. Bartłomiej Czaki, ks. Marek Kostecki – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim, przedstawiciele soleckich szkół, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego oraz mieszkańcy Solca.

Sylwetkę bohatera obrazu przedstawił p. Michał Karłowski. Czesław Jóźwiak urodził się 7 września 1919 roku w Łażynie. Został ochrzczony w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Był wychowankiem oratorium salezjańskiego w Poznaniu. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu. Należał do tzw. Poznańskiej Piątki. Aresztowany we wrześniu 1940 roku przez gestapo. Przetrzymywany w więzieniach na terenie okupowanej Polski oraz Niemiec. Dnia 1 sierpnia 1942 roku został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. Czesław Jóźwiak razem z pozostałymi członkami Poznańskiej Piątki został 13 czerwca 1999 roku beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Kulminacyjnym punktem spotkania w Muzeum było podpisanie umowy darowizny, na mocy której obraz stał się własnością naszej placówki. Ze strony darczyńcy umowę podpisali: p. Elżbieta Wysocka – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Solca oraz p. Czesław Frischke – wiceprezes stowarzyszenia. W imieniu Muzeum Solca umowę podpisał dyrektor p. Rafał Kubiak. Po podpisaniu umowy, nastąpiła część artystyczna, w której wystąpili: p. Michał Kuligowski – pianino, p. Magdalena Sławnikowska – śpiew (sopran) oraz Jan Kuligowski – skrzypce.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Rozwoju Solca Kujawskiego za tak piękny dar! Obecnie obraz przedstawiający bł. Czesława Jóźwiaka można oglądać na sali konferencyjnej Muzeum Solca. Wkrótce trafi on na wystawę stałą naszego Muzeum. Warto dodać, że od niedzieli poza Muzeum, obrazy przedstawiające błogosławionego znajdują się także w soleckich kościołach: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

smart