Stan Wojenny

13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne z Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziły w Polsce stan wojenny. W istocie był to zamach stanu, niezgodny nawet z prawem obowiązującym w PRL-u. Celem wprowadzenia stanu wojennego było wstrzymanie demokratyzacji życia politycznego w Polsce, rozpoczętej wraz…