150 rocznica Powstania Styczniowego

150 lat temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe, największy polski zbrojny zryw niepodległościowy przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Szacuje się, że w Powstaniu wzięło udział ok. 200 tys. uczestników, a w jego trakcie stoczono ok. 1200 bitew i potyczek na terenie Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i części Ukrainy.

Powstanie upadło jesienią 1864 r. Poległo w nim kilkadziesiąt tysięcy powstańców, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy w ramach represji zostało zesłanych na Syberię.

Romuald Traugutt (1826-1864), ostatni dyktator Powstania Styczniowego. (Źródło: Wikipedia).

Przez Solec przebiegał ważny szlak, którym zaopatrywano Powstańców w broń i amunicję. Tylko w okresie między czerwcem a październikiem 1863 r. zatrzymano i skonfiskowano w Solcu dziesięć takich transportów. Niewykluczone, że jeszcze więcej dotarło szczęśliwie do walczących.

Zostawiając z boku dyskusję nad koniecznością i celowością Powstań, pamiętajmy i czcijmy pamięć Powstańców, którzy swój patriotyzm dokumentowali własnym życiem i śmiercią. GLORIA VICTIS!


Artur Grottger, „Bitwa”. Grafika z cyklu „Polonia”, 1863. (Źródło: Wikipedia.)