Stan Wojenny

13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne z Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziły w Polsce stan wojenny. W istocie był to zamach stanu, niezgodny nawet z prawem obowiązującym w PRL-u. Celem wprowadzenia stanu wojennego było wstrzymanie demokratyzacji życia politycznego w Polsce, rozpoczętej wraz z powstaniem NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sierpniu 1980 r. Ponad 80 osób zostało zabitych w trakcie tłumienia strajków, demonstracji lub w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i SB. Internowano ok. 10.000 działaczy opozycyjnych. Stan wojenny zawieszono 31.12.1982 r., a zniesiono 22.07.1983 r.

 

Czołgi na ulicach polskich miast. (źródło: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nielegalna ulotka, przekazana przez F. Samojednego, pierwszego przewodniczącego NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Solcu Kujawskim.