Spotkanie autorskie z Marcinem Hlebionkiem

10 maja 2012 roku o godzinie 17.00 zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z dr Marcinem Hlebionkiem. Historyk, pracujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, opowie o swojej najnowszej książce „Pieczęcie Piastów kujawskich”.

Na spotkaniu będzie można także książkę zakupić.

Marcin Hlebionek jest również autorem takich prac historycznych jak:

  • Źródła do dziejów parafii w Trzciance, (oprac.) Trzcianka 1996
  • Historia kościoła parafialnego w Wałczu spisana na podstawie prawdziwych dokumentów i wiarygodnych autorów przez Jana Ignacego Bocheńskiego proboszcza wałeckiego w roku 1790, (współautor) Wałcz, Inowrocław 2002
  • Studia z dziejów Trzcianki i Ziemi Trzcianeckiej, Trzcianka 2005
  • Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI-XX w., Solec Kujawski 2009 (wydawnictwo Muzeum)