Rajd Szlakiem Martyrologii Solecczan

W niedzielę, 25.09. 2016 r., skromna, pięcioosobowa grupa piechurów wzięła udział w rajdzie szlakiem Martyrologii Solecczan. Pierwszym punktem na trasie rajdu był pomnik „Bohaterom Walki i Zwycięstwa 1939-1945”. Warto dodać, że pomnik został zaprojektowany przez soleckiego artystę Jerzego Buczkowskiego. Odsłonięcie pomnika miało miejsce w dniu 11 października 1973 roku. Następnym odwiedzonym miejscem był cmentarz znajdujący się przy kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się Kwatera Powstańców Wielkopolskich – upamiętniającą Michała Dyrdę z Jaksic oraz Franciszka Piotrowskiego z Pęchowa – powstańców wielkopolskich poległych w potyczce z Niemcami w okolicach Chrośnej. Obok znajdują się pomniki poświęcone – legioniście Karolowi Klimaczkowi, oraz Franciszkowi Pazgratowi – ostatniemu przedwojennemu komendantowi posterunku Policji Państwowej w Solcu Kujawskim. Po drugiej stronie  kościelnej alei znajduje się zbiorowa mogiła pierwszych ofiar hitlerowskiej okupacji Solca Kujawskiego. Z kościoła szlak wiedzie dalej w kierunku Placu Jana Pawła II. Kamienica na rogu placu oraz ul. 23 Stycznia była jesienią 1939 roku siedzibą miejscowego Selbstschutzu.  W budynku tym Niemcy więzili oraz katowali polskich mieszkańców miasta i gminy. Ofiarą Selbstschutzu padło około 40 Polaków. Ważnym punktem na trasie rajdu było Otorowo. W lesie, niedaleko drogi znajduje się pomnik upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskiej. Jesienią 1939 roku Niemcy zamordowali tu kilkuset Polaków z terenu powiatu bydgoskiego. Następnie w 1944 roku szczątki ofiar – prawdopodobnie dla zatarcia śladów – zostały spalone. W drodze powrotnej skromna grupa piechurów zatrzymała się na moment na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi. Znajduje się tam m.in. pomnik porucznika Czesława Kobosa z 62 Pułku Piechoty oraz drugiego – nieznanego żołnierza. Są to ofiary niemieckiego nalotu na konwój wojskowy, który został zbombardowany w dniu 3 września 1939 r. w soleckim Parku Miejskim. Kolejnym miejscem pamięci na trasie rajdu był pomnik przy ul. Bohaterów Września – upamiętniający zamordowanych w 1939 roku mieszkańców Solca. Jako miejsce zbrodni Niemcy wykorzystali rowy przeciwlotnicze, wykopane w tym miejscu tuż przed wybuchem wojny. Ostatnim odwiedzonym miejscem był pomnik znajdujący się u zbiegu ulic Toruńskiej i Wolności. Znajduje się tam pamiątkowa tablica, ale wbrew umieszczonemu na niej napisowi, w tym miejscu nikt nie został zamordowany.

rajd_martyr_2016_01 rajd_martyr_2016_02 rajd_martyr_2016_03 rajd_martyr_2016_04 rajd_martyr_2016_05