Powstanie w getcie warszawskim

70 lat temu, 19 kwietnia 1943 r. w likwidowanym przez Niemców getcie warszawskim wybuchło powstanie.

Cywilną ludność żydowską schwytaną w czasie tłumienia powstania Niemcy mordowali na miejscu, bądź wywozili do Treblinki. (źródło: Wikipedia)

Około tysiąca zdesperowanych bojowników żydowskich z Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji  Bojowej oraz innych mniejszych organizacji rozpoczęło, beznadziejną z militarnego punktu widzenia, walkę o godną śmierć. Do tłumienia powstania Niemcy użyli prawie trzy tysiące żołnierzy. Powstanie zakończyło się całkowitą zagładą getta i jego mieszkańców. Za symboliczny koniec zrywu uważa się 16 maja 1943 r., kiedy to Niemcy wysadzili powietrze Wielką Synagogę.

Dowódca oddziałów tłumiących powstanie w getcie warszawskim generał SS Jurgen Stroop (stoi w środku, patrzy w górę) po wojnie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Warszawie w 1952 r. (źródło: Wikipedia)

Tereny po unicestwionym przez Niemców getcie warszawskim. (źródło: Wikipedia)