Piknik z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W dniu 19 maja br. przy soleckim Punkcie Obsługi Pasażera odbył się piknik zorganizowany z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W jego programie znalazł się także Quest Młodych Odkrywców przeprowadzony przez pracowników Muzeum Solca. Zadaniem drużyny biorącej udział w grze było odnalezienie kilku ciekawych miejsc związanych z historią naszego miasta, a także odpowiedź na przygotowane pytania. Cieszymy się, że na wszystkie pytania udało się odnaleźć dobre odpowiedzi! Na mecie na uczestników questu czekały upominki przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim.