Konkurs historyczny dla klas trzecich SP „Moja Mała Ojczyzna”

Regulamin konkursu i zgoda na przetwarzanie danych >>>Tutaj<<<.

…………………….

1) Organizatorem konkursu jest Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, mieszczące się przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim.

2) CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań lokalno-historycznych.
 • Rozbudzenie poczucia więzi ze swoją małą Ojczyzną.
 • Uwrażliwienie na piękno, folklor miasta i najbliższej okolicy.
 • Promowanie swojego miasta.
 • Pielęgnowanie wartości lokalno-patriotycznych.

3) Zasady ogólne

 • Tematyka konkursu dotyczy przede wszystkim miasta i gminy Solec Kujawski.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich soleckich szkół podstawowych:
  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
  • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • Eliminacji szkolnych z udziałem pracownika Muzeum Solca.
  • Finału, który odbędzie się w siedzibie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

4) Etap I – Eliminacje szkolne

 • W eliminacjach szkolnych udział wziąć może każdy uczeń klasy trzeciej szkoły podstawowej, z wyjątkiem dzieci pracowników Muzeum Solca. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Eliminacje odbędą się w formie testowej. Każdy z uczestników rozwiązuje test indywidualnie.
 • Etap szkolny odbędzie się 05.04.2019 r. w obu szkołach.
 • Opiekunami merytorycznymi nadzorującymi przebieg eliminacji szkolnych są: Pani Magdalena Michalak (Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Pani Kamila Knioła (Szkoła Podstawowa nr 4).
 • Wyniki eliminacji szkolnych ogłoszone zostaną do 12 kwietnia 2019 r. Wyniki te zostaną przekazane wychowawcom za pośrednictwem w/w opiekunów merytorycznych.

5) Etap II – Finał

 • Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 10 uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (pięcioro uczniów z każdej szkoły).
 • Etap finałowy odbędzie się dnia 10.05.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Muzeum Solca przy ul. Toruńskiej 8. Termin i godzina mogą ulec zmianie po zaakceptowaniu przez organizatora i szkoły.
 • Etap finałowy odbędzie się w formie testowej. Każdy uczeń rozwiązuje test indywidualnie.
 • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 15 maja 2019 r. Wyniki te zostaną przekazane wychowawcom za pośrednictwem dyrektora szkoły lub opiekunów merytorycznych.
 • Termin wręczenia dyplomów i nagród zdobywcom miejsc: I, II i III oraz ewentualnych wyróżnień, zostanie wyznaczony po przeprowadzeniu finału w Muzeum Solca.

6) ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO NA KONKURS:

 1. Ogólna charakterystyka miasta
  1. położenie (województwo, powiat)
  2. wielkość, liczba ludności
 2. Zarys historii miasta (kto i kiedy nadał prawa miejskie, pochodzenie nazwy Solec Kujawski)
 3. Symbole miasta (flaga i herb)
 4. Zabytki miasta
 5. Parafie miasta
 6. Patron miasta
 7. Atrakcje turystyczne miasta i okolic
 8. Charakterystyka krajobrazu
 9. Władze miasta
 10. Znani solecczanie
 11. Działalność instytucji kulturalnych i organizacji sportowych na terenie Solca

7) Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych, dostępnej u koordynatora konkursu, szkolnych koordynatorów lub na stronie www Muzeum Solca pod adresem: http://www.muzeum.soleckujawski.pl/konkursy/mmo/ (Załącznik nr 1). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

8) Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.