Kalendarz historyczny – rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN

70 lat temu, 22 lipca 1944 r. w Moskwie ogłoszono, zatwierdzony dwa dni wcześniej przez Stalina, Manifest PKWN. Jeszcze tego  samego dnia Manifest został ogłoszony w Chełmie.
Manifest PKWN, zwany też Manifestem Lipcowym, była to odezwa do narodu polskiego w której podważano legalność polskich władz emigracyjnych, a za jedyną legalną władzę w Polsce uznawano Krajową Radę Narodową i powołany przez nią Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Manifest zapowiadał też zmiany jakie miały zajść w Polsce po wojnie (cześć zresztą nigdy nie zrealizowanych).

Manifest PKWN (źródło: Wikipedia).

W czasach PRL rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN była obchodzona jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.  W 1990 r. święto to zostało zniesione ustawą Sejmu RP.  Niestety do dziś jest upamiętniane w nazwie jednej z soleckich ulic.

Solecka ul. 22 Lipca w 2010 r.