Kalendarz historyczny – Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski

87 lat temu, 26 lutego 1927 r. „Mazurek Dąbrowskiego” został oficjalnie hymnem Polski.

Pocztówka z pocz. XX w. (ze zbiorów Muzeum Solca).

„Mazurek Dąbrowskiego” został napisany w 1797 r. przez Józefa Wybickiego i początkowo nosił tytuł „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. Autor melodii jest nieznany.
http://www.youtube.com/watch?v=-8zxXu6YP-E