Kalendarz historyczny – zmarł Bolesław IV Kędzierzawy

841 lat temu, 5 stycznia 1173 r. zmarł syn Bolesława Krzywoustego, Bolesław IV Kędzierzawy – zwierzchni książę Polski w latach 1146-1173, w latach 1138-1173 książę mazowiecki, w latach 1146-1163 książę śląski, w latach 1166-1173 książę sandomierski.

Bolesław IV Kędzierzawy ok. 1122 – 1173 (źródło: Wikipedia).

W czasach Bolesława Kędzierzawego Kujawy były częścią Mazowsza, jest więc prawdopodobne, że książę ten władał także terenami na których niespełna 100 lat później zacznie powstawać nasze miasto.