Kalendarz historyczny – wyrok w sporze z Krzyżakami.

693 lata temu, 10 stycznia 1321 r. sąd papieski w Inowrocławiu nakazał Krzyżakom zwrócenie Polsce Pomorza Gdańskiego. Krzyżacy wyroku nie wykonali.
Podczas procesu w Inowrocławiu jako świadek zeznawał książę Przemysł, założyciel  naszego miasta i patron Muzeum Solca.

Pieczęć piesza księcia Przemysła z 1307 r. (źródło: Wikipedia).