Kalendarz historyczny – wybuch wojny 13-letniej

560 lat temu, 4 lutego 1454 r. atakiem mieszczan na zamek krzyżacki w Toruniu rozpoczęła się wojna 13-letnia, która zakończyła się w 1466 r. II pokojem toruńskim. W myśl jego postanowień Polska odzyskała Ziemię Chełmińską i Pomorze Gdańskie, dzięki czemu Solec przestał być miastem nadgranicznym.