Kalendarz historyczny – wybuch Powstania Styczniowego

151 lat temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe. Powstanie było skierowane przeciwko Rosji. Na ziemiach zaboru rosyjskiego (Królestwo Polskie i tzw. Ziemie Zabrane) w okresie od stycznia 1863 r. do grudnia 1864 r. stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Uczestników Powstania spotkały surowe represje ze zsyłkami na Syberię i wyrokami śmierci włącznie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, weterani Powstania byli traktowania jak bohaterowie, np. wszyscy żołnierze wojska polskiego musieli oddawać im honory.

Godło używane przez władze Powstania Styczniowego, składające się z herbów Polski (Orzeł Biały), Litwy (Pogoń) i Rusi Kijowskiej (Archanioł Michał) – źródło: Wikipedia.