Kalendarz historyczny – wybuch Insurekcji Kościuszkowskiej

220 lat temu, 12 marca 1794 r. Antoni Madaliński odmówił redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej i wyruszył z Ostrołęki w kierunku Krakowa, co de facto było początkiem Powstania Kościuszkowskiego.

Generał Antoni Madaliński na pocztówce z okresu międzywojennego, ze zbiorów Muzeum Solca.

Symbolicznym początkiem Insurekcji była przysięga złożona przez Tadeusza Kościuszkę na krakowskim rynku 24  marca 1794 r.
Jesienią 1794 r., podczas wyprawy gen. Dąbrowskiego do Wielkopolski i na Kujawy,  gen. Antoni Madaliński przez krótki czas stacjonował w Solcu.