Kalendarz historyczny – urodził się król pruski Fryderyk II

302 lata temu, 24 stycznia 1712 r. urodził się król pruski Fryderyk II w Niemczech zwany „Wielkim” – jedna z najbardziej złowrogich postaci w dziejach Polski. Inicjator I rozbioru, w wyniku którego w 1772 r. Solec znalazł się w zaborze pruskim. Objeżdżając ziemie zagrabione Polsce, Fryderyk II wizytował nasze miasto 10 czerwca 1782 r. Zmarł w 1786 r.

Fryderyk II (1712-1786), król Prus. Pocztówka ze zbiorów Muzeum Solca.