Kalendarz historyczny – stracenie Alberta Forstera

62 lata temu, 28 lutego 1952 r. został stracony Albert Forster, niemiecki zbrodniarz wojenny, w latach 1939-45 namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie na terenie którego leżał Solec.  Wyznawał pogląd, iż: „Kto należy do narodu polskiego, musi zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości zginął bez reszty”.

Albert Forster 1902-1952 (źródło: Wikipedia).

Albert Forster wizytował nasze miasto jesienią 1939 r. a ul. Bydgoska w czasie niemieckiej okupacji nazywała się Albert Forster Straße.