Kalendarz historyczny – śmierć Władysława Łokietka

681 lat temu, 2 marca 1333 r. zmarł Władysław Łokietek, król Polski pochodzący z kujawskiej gałęzi dynastii piastowskiej, stryj księcia Przemysła.

Władysław Łokietek (1260/1261-1333) król Polski w latach 1320-1333, ojciec Kazimierza Wielkiego (pocztówka z okresu międzywojennego, ze zbiorów Muzeum Solca).