Kalendarz historyczny – powstanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego

199 lat temu, 11 lutego 1815 r. powstało Wielkie Księstwo Poznańskie.

Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, z tych ziem Księstwa Warszawskiego, które przyznano Prusom. W granicach WKP znalazł się też Solec.
Autonomia WKP zostało ograniczona w 1831 r., a całkowicie zniesiona w 1848 r.