Kalendarz historyczny – powrót Solca do Polski

94 lata temu, 19 stycznia 1920 r. po latach zaborów Solec wrócił do Polski.
Solec znalazł się pod zaborem pruskim w wyniku I rozbioru Polski w 1772 r. W 1794 r. przez niespełna dwa tygodnie nasze miasto było w rękach wojsk gen. J. H. Dąbrowskiego, a w latach 1807-1815 znajdowało się w granicach Księstwa Warszawskiego.
19 stycznia 1920 r., na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego do Solca wkroczyły odziały III pułku ułanów wielkopolskich pod dowództwem pułkownika Władysława Mosiewicza. Władze cywilne reprezentował solecki proboszcz, ks. Jan Klein.

Obraz Z. Walczaka „Przejęcie Solca przez Wojsko Polskie – 19 stycznia 1920 r.”. Na koniu pułkownik Władysław Mosiewicz, wśród stojących ksiądz proboszcz Jan Klein a po jego lewej stronie Bolesław Maternicki, solecki aptekarz i prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Obraz ze zbiorów Muzeum Solca.