Kalendarz historyczny – początek oblężenia Jasnej Góry

358 lat temu, 18 listopada 1655 r. rozpoczęło się oblężenie przez Szwedów klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Zakończyło się 27 grudnia 1655 r. odejściem wojsk szwedzkich. Był to przełomowy moment w wojnie zwanej Potopem, podczas której m.in. Solec i okolice zostały gruntownie zniszczone przez wojska najeźdźcze.