Kalendarz historyczny – likwidacja autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego

165 lat temu, 5 grudnia 1848 r., władze pruskie zlikwidowały autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego – części polskich ziem zagarniętych przez Prusy w wyniku rozbiorów. Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego. Na jego terytorium znalazł się również Solec. W późniejszych latach tereny te oficjalnie nazywano Prowincją Poznańską (Provinz Posen).

Herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego (źródłow Wikipedia).