Kalendarz historyczny – koronacja Władysława Łokietka

694 lata temu, 20 stycznia 1320 r. książę Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski. Datę tę przyjmuje się jako symboliczne zakończenie rozbicia dzielnicowego Polski.
Władysław Łokietek pochodził z kujawskiej linii dynastii piastowskiej i był m.in. stryjem „naszego” księcia Przemysła. Jego królestwo początkowo składało się tylko z Małopolski i Wielkopolski.

E. Radzikowski, Władysław Łokietek (1260/1261-1333) król Polski 1320-1333. Pocztówka z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ze zbiorów Muzeum Solca.