Kalendarz historyczny – koronacja i abdykacja Stanisława Augusta

249 lat temu, 25 listopada 1764 r. w Warszawie odbyła się koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego. 31 lat później, czyli 218 lat temu, 25 listopada 1795 r. ostatni król Polski abdykował.

Stanisław August Poniatowski 1732-1798, mal. Marcello Bacciarelli (źródło: Wikipedia).