Kalendarz historyczny – koniec okupacji hitlerowskiej w Solcu Kujawskim.

69 lat temu, 23 stycznia 1945 r. ostatni przedstawiciele hitlerowskich władz Solca opuścili w popłochu nasze miasto. Tego samego dnia w Solcu pojawiły się pierwsze patrole wojsk sowieckich, a następnego dnia oddziały Ludowego Wojska Polskiego – wśród nich trzech mieszkańców Solca, którzy jako żołnierze Wehrmachtu trafili na front wschodni, tam dostali się do niewoli i wstąpili do armii Berlinga.
Niemiecka okupacja Solca trwała 1965 dni (07.09.1939 r. – 23.01.1945 r.). W tym czasie Solec znalazł się na ziemiach włączonych bezpośredni do III Rzeszy i przeznaczonych do szybkiej germanizacji. W latach 1939-40, w dużej mierze rękami miejscowych Niemców, wymordowano potencjalnych liderów polskiej społeczności. Następnie wysiedlono Polaków nie pochodzących z byłego zaboru pruskiego, a na ich miejsce zaczęto sprowadzać niemieckich osadników z państw bałtyckich i Besarabii. Rozpoczęto germanizację pozostałych w Solcu Polaków, np. poprzez zakazanie publicznego używania języka polskiego (także w kościele) oraz nakłanianie Polaków (na ogół poprzez zastraszanie)do przyjmowania obywatelstwa niemieckiego.
Choć żołnierze niemieckiej armii pojawiali się w Solcu i okolicach jeszcze w marcu 1945 r., dzień 23 stycznia przyjmuje się jako zakończenie okupacji hitlerowskiej Solca, co zostało utrwalone w nazwie jednej z głównych ulic miasta (przed wojną nosiła ona imię marszałka Józefa Piłsudskiego, a w czasie wojny Adolfa Hitlera).  W czasach PRL-u obchodzono 23 stycznia jako dzień „wyzwolenia Solca”. Wynikło to z zakłamywania polskiej historii i twierdzenia, że armia sowiecka wyzwalała Polskę. W rzeczywistości celem armii sowieckiej było zdobycie Berlina, pokonanie Niemiec oraz uzależnienie powojennej Polski od Moskwy. Wszystkie te cele zostały osiągnięte. Nie zmienia to jednak faktu, że 23 stycznia 1945 r. był dla Soleckich Polaków jednym z najważniejszych dni w XX-wiecznej historii miasta. Dniem zdecydowanej zmiany na lepsze. Mimo wszystko …