Kalendarz historyczny – koniec niemieckiej okupacji Solca Kujawskiego

70 lat temu, 23 stycznia 1945 r. po ponad 5 latach okupacji z Solca Kujawskiego uciekli ostatni przedstawiciele władz niemieckich. Tego dnia w mieście pojawiły się pierwsze oddziały sowieckie, a następnego dnia oddziały polskie. Tymczasowym burmistrzem został Teofil Chwarczyński. Powołano też Tymczasowy Komitet Miasta na którego czele stanął ks. Franciszek Hanelt. Niedobitki niemieckich oddziałów pojawiały się w okolicach Solca jeszcze do marca 1945 r.