17 września

74 lata temu Związek Sowiecki napadł walczącą z niemieckim najazdem Polskę. Było to realizacja porozumień zawartych w tajnym protokole do podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop – Mołotow.

Sojusznicy: Generał Heinz Guderian i kombryg Siemion Kriwoszein odbierają wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu – 22.09.1939 r. (źródło: Wikipedia).

Podział terytorium Rzeczpospolitej pomiędzy dwóch agresorów: Niemcy i Związek Sowiecki bywa nazywany IV rozbiorem Polski.

Ostateczna linia podziału terytorium Polski wyznaczona 28.09.1939 r. (źródło: Wikipedia).