100 km na stulecie odzyskania Niepodległości

Regulamin cyklu rajdów pieszych
„100 km na stulecie odzyskania Niepodległości”

1. Cel cyklu:

– propagowanie aktywności fizycznej i czynnego wypoczynku,
– rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych,
– edukacja historyczna poprzez turystykę i krajoznawstwo.

2. Organizatorzy:

– Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
– Klub Turystów Pieszych „Horyzont”
– Hufiec ZHP Solec Kujawski

3. Zasady uczestnictwa:

 • W cyklu mogą wziąć udział osoby dorosłe, dzieci i młodzież za zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz grupy zorganizowane. Za grupę zorganizowaną odpowiada opiekun grupy; spoczywa na nim obowiązek uzyskania zgód od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich turystów w swojej grupie. Wzór zgody znajduje się w załączniku nr 1. Plik regulaminu do ściągnięcia: >>>Tutaj<<<
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów poprzez podpis na liście obecności. Dane te są potrzebne do wyłonienia osób, które przejdą co najmniej 4 z 6 rajdów w cyklu. Wybrani w ten sposób turyści otrzymają dyplomy i dodatkowe upominki podczas oficjalnego zakończenia cyklu zaplanowanego na 19.01.2019 r. w siedzibie Muzeum Solca przy ul. Toruńskiej 8.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku w celu promocji cyklu i dokumentowania rajdów. Uczestnicy rajdów mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie będą przechowywane na nośnikach wewnętrznych Muzeum Solca i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez Organizatorów.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Rajdu, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych oraz stosowania się do poleceń prowadzącego rajdy.
 • Koszty przejazdu na start rajdów i/lub powrotów pokrywają uczestnicy.
 • Turyści posiadają odpowiedni ubiór i obuwie do wędrówki w różnych warunkach atmosferycznych.

4. Lista rajdów z cyklu „100 kilometrów na stulecie odzyskania Niepodległości”.

–       I – V Rajd pamięci kpt. Alojzego Bruskiego ps. „Grab”

Data: 03.03.2018 r. 
Trasa: Stacja PKP Przyłubie – niebieski szlak im. Mariana Przybylskiego – zielony szlak im. Tadeusza Dolczewskiego – Solec Kujawski
Długość – 17 km

–       II – Rajd z Brzozy do Solca Kujawskiego

Data: 28.04.2018 r.   
Trasa: Brzoza Bydgoska – czarny szlak pieszy – Łażyn – Rudy – niebieski szlak rowerowy „Świadkowie historii” – Solec Kujawski
Długość – 25 km

–       III – Rajd z Nowej Wsi Wielkiej do Solca Kujawskiego

Data: 26.08.2018 r.   
Trasa: Okolice Nowej Wsi Wielkiej (pomnik leśników pomordowanych w czasie II wojny światowej) – niebieski szlak rowerowy „Świadkowie historii” – Solec Kujawski
Długość: 16/18 km

–       IV – Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Data: 09.09.2018 r.  
Trasa: Czerwony szlak Martyrologii Solecczan – Solec Kujawski – Otorowo – Solec Kujawski
Długość: 8 km

–       V – Rajd Szlakiem Zielonej Strugi

Data: 17.11.2018 r. 
Trasa: Przyłubie – czerwony szlak Zielonej Strugi – Cierpice
Długość: 15 km

–       VI – II Rajd pamięci Powstania Wielkopolskiego

Data: 29.12.2018 r.   
Trasa: Dąbrowa Wielka – niebieski szlak rowerowy „Świadkowie historii”
– Łąki Studzienieckie – żółty szlak Puszczański – polana Ułanka – Solec Kujawski
Długość: 19/20 km

5. Świadczenia:

 • Znaczek typu button,
 • Odcisk okolicznościowej pieczęci z V Rajdu pamięci kpt. Alojzego Bruskiego ps. „Grab” i znaczek–potwierdzenie z logiem cyklu do książeczki OTP,
 • Potwierdzenie punktów do OTP,
 • Inne nieujawnione.

6. Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie cyklu.
 • Rajdy odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.